Subscribe to Разни хора, разни интереси Subscribe to Разни хора, разни интереси's comments

„Външни облицовки и настилки”?

estestven kamakВъншните облицовки и настилки имат своите специфични особености. Те трябва да отговарят на определени изисквания и критерии. Използването на външни облицовки на съвременни сгради носи допълнителна естествена красота. Високото качество на външните облицовки внася красота и естетика при завършване на фасадите. Квалифицираните кадри в тази област трябва да са запознати с различните видове външна облицовка според различните класифициращи признаци, както и това как влияят фактори като слънце, влага, дъжд, сняг. Задължително е, да се познават разтворите и лепилата, използвани за външни облицовки. Не трябва да се среща трудност при използваните за целта инструменти, механизми и приспособления за подготовка и изпълнение.

Квалифицираният работик получава знания за подготовката на основата, в зависимост от материалите и начина на закрепване на външните облицовки по стените. Необходимо е, да овладее технологичната последователност – отвесиране и нивелиране, водещи ивици, хастар, поставяне на плочите и фугиране. Задължително трябва да се изпълняват външни облицовки от каменни плочи по различен начин, както и изпълнение на облицовки при вентелируеми фасади, облицовки с пласмасови PVC плоскости (сайдинг панели). Специалистите се запознават с техниките по изпълнение на външната изолация по стени с различни материали. Когато се избира външна настилка, е препоръчително да се знае, къде точно ще се постави и какво ще бъде нейното предназначение.

Квалифицираният работник придобива умения в подготовката на разтвори за циментови замаски и други строителни смеси по рецептура, които да полага върху външна основа. Запознава се с различните видове външни настилки, с техните качествени характеристики  и основни параметри. Придобиват се знания и умения за поставяне на прави настилки от мозаечни или бетонни плочи, плочи от естестен камък, както и от керамични и други изкуствени материали. Специалистът се запознава и с видовете мозайки, тяхното приложение и най-подходящите материали, машини, инстументи и пособия за постигане на желания ефект. Дават се познания и за това как се приготвят разтвори от сухи мозаечни смеси по рецептура, с цел подготвяне на основа за полагането им.

Също така, при поставянето на външна облицовка и настилка, е задължително, квалифицирания кадър да е запознат и да изпълнява безопасните условия на труд в тази насока.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


4 + = пет